Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych „DORADZTWO” Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych „DORADZTWO” Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych „DORADZTWO”
Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych „DORADZTWO” Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych „DORADZTWO”

Firma Consultingowo-Usługowa
Biegłych Księgowych

Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych „DORADZTWO” Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych „DORADZTWO”

Firma Consultingowo-Usługowa „DORADZTWO” powstała w 1991 roku. Obsługujemy klientów z całej Polski.

Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych „DORADZTWO” Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych „DORADZTWO”

Wykonujemy:

  • badanie sprawozdań finansowych,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgi handlowe i książki przychodów i rozchodów),
  • doradztwo podatkowe,
  • doradztwo finansowe,
  • sporządzanie analiz ekonomicznych i biznes planów
  • pomoc przy sporządzaniu wniosków o dopłaty z funduszy europejskich.

Kontakt

ul. Hetmańska 28, 82-300 Elbląg
tel.(55) 232 41 42, fax (55) 236 27 49
KRS 00001153165
e-mail: doradztwo-elblag@poczta.internetdsl.pl

Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych „DORADZTWO” Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych „DORADZTWO”
Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych „DORADZTWO”

Spółka jest uprawniona do badań sprawozdań finansowych i jest wpisana na listę biegłych rewidentów KRBR o nr 328.

 
 

Webdesign OSI Go3.pl 2004